sztuka opowiadania

strona Małgorzaty Litwinowicz

O mnie/About me

ML foto3Jestem opowiadaczką. Zajmują mnie historie tradycyjne, ale przede wszystkim – opowiadanie literatury. Szukanie w tekstach literackich żywiołu ustności i radości wspólnego wędrowania przez historię.

Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Grupa Studnia O. (1997). W latach 2006-2018 byłam kuratorką programu Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadaniaw Warszawie. Pracuję także w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim i zajmuję się tam historią kultury XIX wieku. Umiejętność wybierania historii i budowania wokół nich wielowątkowej opowieści badawczej uważam za ważny i twórczy aspekt pracy naukowej.

Opowiadam dorosłym i dzieciom. Prowadzę także warsztaty i popularyzatorskie wykłady dotyczące sztuki opowiadania.

Kontakt: gosia.litwinowicz@gmail.com, +48 501 165 207

I am a storyteller. I am interested in traditional stories, but first of all – in „storytelling of literature”/„literature as storytelling”.  I am in permanent search of element of orality in literary world and joy of wandering through stories in good company of curious listeners.

I am co-founder of Polish storytelling association „Grupa Studnia O” (1997) and artistic director of Warsaw International Storytelling Festival (since 2006). I am also a scholar at Warsaw University, Institute of Polish Culture where I run my research and teaching in a field of XIX-th century history of culture. An ability and skill of conscious choosing a (case) story and using it to build rich and intense  intelectual situation – this is what I consider important and creative link betwenn my artistic and academic work.

I tell stories to adults and children. I also run workshops and popular lectures concerning art of storytelling.

%d blogerów lubi to: