15 listopada, 21.00 – Przegrać najlepiej. Don Kichot i jego opowieści – widowisko narracyjne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa, ul. Jazdów 1. Cały program na www.festiwalopowiadania.org