Widowisko/słuchowisko, zrealizowane na podstawie powieści Józefa Wittlina „Sól ziemi”, fragmentów książek Martina Pollacka „Cesarz Ameryki. Wielka ucieczka z Galicji” i Anety Prymaki „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy” oraz listów chłopskich emigrantów, którzy wyruszyli z ziem polskich do Stanów Zjednoczonych i Brazylii na przełomie XIX i XX wieku.

Scenariusz i opowiadanie: Małgorzata Litwinowicz

Muzyka: Jolanta Kossakowska

Realizacja: Maria Brzezińska, Polskie Radio Lublin

Zdjęcie pochodzi z książki Martina Pollacka „Cesarz Ameryki. Wielka ucieczka z Galicji”, wyd. Czarne, Wołowiec 2014. Udostępnione dzięki uprzejmości Wydawnictwa i Autora.